Kodeks poslovnog ponašanja i etike Politika neosvećivanja, ne odmazde Politika uzbunjivanja zviždača 
Politika okoliša  Politika kvalitete

Politika prihvatljivog korištenja IT

Knjiga standarda IS.pdf Licenca za obavljanje djelatnosti posjedovanja i korištenja izvora jonizirajućih zračenja

Certifikat ISO 14001:2004

Engleska verzija

Certifikat ISO / TS 16949:2009
Engleska verzija
Njemačka verzija

Certifikat ISO 9001:2008

Engleska verzija
Njemačka verzija