Kodeks poslovnog ponašanja i etike Politika neosvećivanja, ne odmazde Politika uzbunjivanja zviždača 
Politika okoliša  Politika kvalitete

Politika prihvatljivog korištenja IT

Knjiga standarda IS.pdf Licenca za obavljanje djelatnosti posjedovanja i korištenja izvora jonizirajućih zračenja

Certifikat ISO 14001:2015

Engleska verzija

      Certifikat IATF 16949

Hrvatska verzija
Engleska verzija
Njemačka verzija

Certifikat KBA

Engleska verzija

Njemačka verzija

Certifikat ISO 9001:2015

Hrvatska verzija
Engleska verzija
Njemačka verzija

Certifikat ISO 27001

English version

Politika ISMS / ISMS Policy

Hrvatska verzija

English version